Rešenjem IO NBS br. 42 od 27.10.2012.g. Narodna banka Srbije je banci za posebne namene – Novoj Agrobanci a.d. Beograd, ul. Sremska 3-5, oduzela dozvolu za rad i imenovala Agenciju za osiguranje depozita kao administratora.

Rеšеnjеm Privrеdnоg sudа u Bеоgrаdu br.9.St.4794/2012 оd 29.10.2012. gоdinе оtvаrа se stеčајni pоstupаk nаd NОVА АGRОBАNKА АD BЕОGRАD (SТАRIGRАD).Istim rеšеnjеm sе zа stеčајnоg uprаvnikа imеnuје Аgеnciја zа оsigurаnjе dеpоzitа Bеоgrаd, Knеz Мihаilоvа 2. Оdlukоm Аgеnciје zа оsigurаnjе dеpоzitа zа pоvеrеnikа Аgеnciје sе imеnuје Pеrо Rаdоvić, iz Bеоgrаdа.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 02.12.2013.g. za poverenika Agencije se imenuje Gordana Dinić, iz Beograda.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 10.08.2018.g. za poverenika Agencije se imenuje Rako Bozović, iz Beograda.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 23.10.2019.g. za poverenika Agencije se imenuje Milos Jankovic, iz Beograda.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 28.02.2020.g. za poverenika Agencije se imenuje Sonja Popara, iz Beograda.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 24.09.2020.g. za poverenika Agencije se imenuje Miroljub Cicmil, iz Beograda.

Odlukom Agencije za osiguranje depozita od 02.02.2022.g. za poverenika Agencije se imenuje Nataša Zarupski, iz Beograda.

Adresni podaci

Poštovani klijenti, za sve informacije i usluge po pitanju Vaših zahteva za dobijanje kopija izvoda, stanja i druge reklamacije obratite se Servisnom centru Nove Agrobanke – u stečaju na telefon:

011/20-21-172  kao i na

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za kontakt stručnih službi možete se obratiti preko centrale na broj: 011/20-21-100

Za kontakt sa Poverenikom Agencije za osiguranje depozita na telefone: 

011/-20-21-102 ili 011/20-21-104

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dokumenta banke

Ovde možete da pogledate listu dokumenata:

PEPDV obrazac

Rešenje o evidentiranju za PDV

Rešenje o otvaranju postupka stečaja

 

Kontakt

Centrala: 011/20-21-100

Kabineti: 011/2021-102 i 011/2021-104

Pozivni centar-servisni centar:

011/20-21-232

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opširnije...